În Educaţia Neoumanistă, activităţile stimulative extroverse sunt echilibrate cu momente dulci de linişte şi pace, pentru a cultiva potenţialitatea introversa şi reflexiva a minţii, precum concentraţie, auto control şi imaginaţie creativă. Aceasta formare a abilităţilor de relaxare şi autoreglare a trăirilor emoţionale permite asimilarea de noi informaţii în mod eficient. Curriculum-ul Neoumanist are un puternic caracter inclusiv şi porneşte de la cunoaşterea profundă a copilului pentru a asigura progresul acestuia în toate domeniile dezvoltării. Este un curriculum orientat pe proces nu pe rezultat, pe autenticitatea interioară în parteneriat cu ghidare din partea un autoritatea binevoitor nu doar o dependență pe autoritatea externă.

Curiozitatea copilului este sursa de energie necesară procesului de învăţare eficient. (El nu trebuie să fie un simplu participant ci trebuie să contribuie activ la linia pe care o trasează în desfăşurarea învăţării. ) Copilul nu este considerat doar ca un recipient care trebuie umplut prin educație, el trebuie sa fie implicat activ în formarea și directțonarea procesului de învatare.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone